El nostre Expertise. GVC Gaesco té 2 grans fortaleses de Gestió

Gestió de Renda Variable

15 Fons de Renda Variable i 9 Fons Mixtes

 • Objectiu de gestió: Maximitzar la rendibilitat i batre els índexs de referència.
 • Enfocament íntegrament fonamental.
 • Identificació d'empreses de tots els mercats i de totes les capitalitzacions que mantinguin:
  • Una clara especialització en la seva activitat.
  • Un bon posicionament de mercat.
  • Un sòlid control accionarial.
  • Un equip gestor amb vocació de llarg termini.
 • Entrevistes amb els directius de les empreses.
 • Valoració fonamental de les empreses seleccionades, computant el seu descompte fonamental i monitoritzant el cicle de vida del mateix.
 • Maximització del descompte fonamental de la cartera en cada moment, el qual és la principal font del retorn potencial de la cartera. 

Gestió de Retorn Absolut

2 Fons de Retorn Absolut

 • Doble objectiu de gestió:
  • En primer lloc, limitar la variabilitat del valor liquidatiu en entorns negatius de mercat.
  • En segon lloc, maximitzar la rendibilitat.
 • Basada en l'aprofitament d'ineficiències de mercat, amb caràcter universal, derivades del behavioral finance.
 • Multiestratègia directa.
 • Enfocament quantitatiu. 
 • Contrast de les ineficiències en un període no inferior a 25 anys, validant-les en entorns molt diferents de mercat.
 • Optimització i implementació de les ineficiències.

Avís Legal: Es troba a disposició dels usuaris d la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el que podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, .... La informació continguda a la Web no constitueix ni una oferta de productos i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir al usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir al usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garantitzen en cap cas els resultats futurs.