GVC Gaesco Sostenible ISR, FI

Objectiu

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex MSCI Europe High Dividend Yield Index, per a la Renda Variable i Barclays Euro Aggregate Bond Index, per a la Renda Fixa.

Política d'inversió

L'objectiu de gestió es centra en batre la inflació subjacent de la Zona Euro més un 3% anual, comparada en períodes quinquennals, per poder avaluar la qualitat de la gestió en un termini prou llarg d'acord amb la durada de la inversió.

Per la composició de la cartera s'aplicaran criteris d'Inversió Socialment Responsable, invertint seguint uns criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu, tant financers com ètics, que es detallen en el Fullet complet.

Els emissors seran de països OCDE, amb un biaix cap a la Zona Euro, admesos a negociació en mercats organitzats. L'exposició a la Renda Variable serà, com a màxim, del 50% en actius d'alta, mitjana o baixa capitalització.

No hi ha límit d'exposició a la Renda Fixa pública o privada. S’invertirà principalment en aquelles emissions de mitjana i alta qualitat creditícia.

Dades generals
Categoria R. V. Mixta Internacional
Perfil de Risc 5
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, S.A
E. Dipositària BNP Paribas
D. Llançament 14/11/2014
V. Liquidatiu
Índex Ref. MSCI Europe High Dividend Yield Index (RV) y Barclays Euro Aggregate Bond Index (RF)
Divisa EUR
ISIN ES0164837009
Bloomberg GVGSIAR SM Equity
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco SOSTENIBLE ISR, FI R ES0164837017 50.000 EUR
1