GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI

Descripció

Fons d'inversió de renda fixa Flexible en euros.
 
El seu objectiu és obtenir una rendibilitat atractiva en qualsevol moment del cicle econòmic.
 
flash_FONDOS_cat

Política d'inversió

La seva font de retorn es troba en els diferents tipus d'actius de renda fixa. Es fonamenta en la gestió activa de tipus d'interès i de crèdit. Als retorns tradicionals dels bons es sumen les estratègies de valor relatiu, les apostes tàctiques i gestió de la durada de manera activa.

Les seves principals característiques són:

  • Inverteix en renda fixa pública o privada sense limitació per defecte.
  • Límit del 30% conjuntament en deute híbrida que no suposi exposició a RV, inclosos bons convertibles contingents (CoCo) del tipus "principal write down" no convertibles en accions que siguin líquids, així com deute subordinat o deute preferent que no pugui ser convertida en accions i en titulitzacions.
  • Rang de durada: entre -5 i +10.
  • No hi haurà restriccions de ràting, podent invertir en qualsevol emissió que es consideri interessant. L'objectiu és buscar valor, i això es troba en aquells actius que, segons fonamentals, estan barats.
  • Exposició a divisa diferent de l'euro: màxim 30%
  • Exposició a mercats emergents: màxim 30%
  • Es podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres que siguin actiu apte harmonitzats pertanyents o no al grup de la societat gestora.
  • L'exposició màxima a risc de mercat per ús de derivats és el patrimoni net.

CLASSE A

Dades generals
Categoria Renda Fixa Euro
Perfil de Risc 4
S. Gestora GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS
D. Llançament 30/06/2017
V. Liquidatiu
Índex Ref. IBOXX Euro Overall Total Return Index
Divisa EUR
ISIN ES0157639008
Bloomberg GVCGRFF SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco Renta Fija Flexible, FI I ES0157639016 1.000.000 € minorista i 1 € institucional
1