GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI

Descripció

Fons d'inversió de Renda Variable internacional que inverteix en aquelles empreses l'activitat de les quals està relacionada amb el Turisme Global. El motor de rendibilitat: la creixent classe mitjana mundial i la seva despesa en turisme global.  

Política d'inversió

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure index Usd, que incorpora a 81 empreses del sector oci i turisme de tot el món. 

El Fons invertirà en aquelles empreses l'activitat de les quals està relacionada amb el Turisme Global, és a dir, amb el turisme que es desplaça a un altre país diferent del país d'origen, seleccionant aquelles empreses que prestin els seus serveis en els 300 llocs més visitats del món pel turista global.

Encara que la major part de les empreses pertanyen al sector de l'oci i el turisme, podrà invertir també en empreses d'altres sectors sempre que prestin serveis al turista global. 

L'exposició a la Renda Variable serà com a mínim del 85%. En situacions normals de mercat arribarà al 100%. Els actius de Renda Variable seran empreses de baixa, mitja i alta capitalització.

L'exposició a la Renda Fixa serà com a màxim del 15%, de manera conjuntural, en actius d'emissors que pertanyen a països de l'OCDE, i sense qualitat creditícia predefinida, en Deute públic nacional i internacional i Renda Fixa d'empreses privades.

La durada mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa serà inferior a 2 anys. 

L'exposició al risc de països emergents i al risc de divisa podrà arribar al 100%. No hi ha límits màxims pel que fa a la distribució d'actius per tipus d'emissor (públic o privat), ni per ràting d'emissió / emissor, ni durada, ni per capitalització borsària. L'exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és l'import del patrimoni net. 

CLASSE A

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 7
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS
D. Llançament 21/02/2014
V. Liquidatiu
Índex Ref. STOXX GLOBAL 1800 Travel & Leisure index USD
Divisa EUR
ISIN ES0157638000
Bloomberg GVGAEASA SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI P ES0157638026 500.000 EUR
GVC Gaesco 300 Places Worldwide, FI I ES0157638018 1.000.000 € minorista i 1 € institucional
2