GVC Gaesco Patrimonialista, FI

Descripció

Es tracta d'un Fons d'Inversió de Retorn Absolut monoestrategia directe.

El Fons té com a objectiu la protecció i l'optimització del patrimoni a mig termini. Per a això, aplica unes tècniques de gestió pròpies, desenvolupades íntegrament per GVC Gaesco, sistematitzades i optimitzades durant un període de backtesting de 18 anys (desembre 1988 - desembre 2006).

El Fons aprofita les inèrcies dels mercats de Renda Variable, invertint més a mesura que aquests es van tornant més saludables i desinvertint quan es detecta una degradació, és a dir, quan la relació entre volatilitat i rendibilitat va perdent atractiu.

El procés d'inversió és clar i disciplinat, ja que aprofita i optimitza l'experiència de molts anys als mercats financers, intentant distingir entre els moviments que poden caracteritzar-se com soroll habitual del mercat i els moviments estructurals, evitant així la influència subjectiva de les emocions.

La inversió es distribueix entre actius sense risc (Fons de Renda Fixa i Mercat Monetari) i actius amb risc (Fons de Renda Variable i ETFs), en funció del context del mercat i les perspectives econòmiques. El rang d'inversió en cadascuna de les dues classes d'actius és molt ampli (0% -100%), la qual cosa proporciona una gran flexibilitat i agilitat per adaptar-se a les fluctuacions dels mercats.

A l'hora d'invertir té en compte diferents factors com la Renda Variable, les Divises i el Mercat Monetari:

  • La Renda Variable: efectua una acurada selecció dels mercats de Renda Variable mundials, als quals pot destinar un percentatge variable del patrimoni del Fons, tant a nivell individual, en cada un dels tipus de Renda Variable, com a nivell global, pel fa a l'exposició total que el Fons pugui tenir a la mateixa, el qual oscil·la en el temps.
  • Les Divises: La divisa base és l'euro, de manera que la gestió d'inversions optimitza la relació rendibilitat / risc en euros.
  • El Mercat Monetari: és el mercat alternatiu on inverteix el Fons quan no detecta cap oportunitat als mercats de Renda Variable.

A partir del 12 de febrer de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Patrimonial Fund (Màster) gestionats ambdós per GVC Gaesco Gestión SGIIC.

 

Dades generals
Categoria Retorn Absolut
Perfil de Risc 4
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament 21/09/2007
V. Liquidatiu
Índex Ref. Euribor a 1 semana més 200pb
Divisa EUR
ISIN ES0141114001
Bloomberg GAPATRI SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco Patrimonialista P ES0141114019 300.000 EUR
GVC Gaesco Patrimonialista I ES0141114027 1.000.000 EUR
2