GVC Gaesco Japón, FI

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Variable Japonesa domèstica.

Política d'inversió

El Fons té un marcat biaix cap a companyies que depenguin principalment del consum intern del país, fet que es tradueix en la seva exposició als sectors japonesos més exportadors és sols del 15% del total de la cartera: automòbil, electrònica i maquinària.

El Fons es gestiona amb un enfocament basat en la selecció individualitzada de valors o bottom-up fonamental, i amb l'ús de tracking errors elevats.

El Fons tindrà invertit com a mínim el 85% del seu patrimoni en valors de Renda Variable d'emissors japonesos que estiguin admesos a cotització en el mercat borsari japonès.

Pot operar en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Santander Investment, SA
D. Llançament 14/12/2005
V. Liquidatiu
Índex Ref. Topix
Divisa EUR
ISIN ES0141113037
Bloomberg GAEJAPO SM
Liquiditat Diària
COD