GVC Gaesco Europa, FI

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Variable Europea.

Política d'inversió

El Fons utilitza tècniques quantitatives dirigides a detectar aquells títols que estan cotitzant amb un major descompte respecte al seu valor fonamental, als efectes de sobreponderar-los a la cartera, doncs es pretén maximitzar aquest descompte i anar-lo amortitzant permanentment.

Es tracta de maximitzar el descompte fonamental de la cartera en el seu conjunt en cada moment.

El Fons té una rotació molt baixa. Serà motiu de reemborsament un valor ja hagi arribat al seu valor fonamental. De la mateixa manera, si al mercat hi ha una oportunitat millor pel que fa a descompte i potencial, s'incorporarà a la cartera.

Podrà operar en futurs, opcions i en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

Percentatge mínim del 85% del seu patrimoni invertit.

 

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 7
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 08/06/1998
V. Liquidatiu
Índex Ref. Dow Jones Europe STOXX
Divisa EUR
ISIN ES0140643034
Bloomberg GAESQUA SM
Liquiditat Diària
COD