GVC Gaesco FondTesoro, FI

Descripció i Objectiu

Fons d'Inversió de Renda Fixa a curt termini que té com a objectiu l'obtenció de seguretat per als partícips mitjançant una política de marcat caràcter conservador.

Política d'inversió

El 70% del patrimoni del Fons ha d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros. Podrà invertir fins a un 30% del seu patrimoni en altres valors de Renda Fixa de curta durada, negociats en un mercat secundari organitzat i que comptin amb una qualificació creditícia de com a mínim el que té el Regne d'Espanya, així com en dipòsits d'Entitats de Crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del Mercat Monetari que compleixin aquest requisit.

Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

La Durada mitjana de la cartera serà inferior a 12 mesos.

 

Dades generals
Categoria Renda Fixa Euro
Perfil de Risc 1
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP Paribas Securities Services
D. Llançament 16/11/2006
V. Liquidatiu
Índex Ref. Euribor a 1 semana
Divisa EUR
ISIN ES0140642036
Bloomberg GAESFON SM
Liquiditat Diària
COD