GVC Gaesco Multinacional, FI

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Variable Internacional que inverteix en Empreses Multinacionals.

Política d'inversió

L'estratègia d'inversió es discuteix setmanalment al Comitè d'Inversions de la Gestora. Un cop determinats els països i sectors als quals GVC Gaesco estima que hi ha més potencial de revaloració en funció del descompte fonamental, el cicle de vida del mateix i les dades macroeconòmiques, es seleccionen els Fons d'Inversió que millor encaixen amb les decisions preses.

En el moment d'invertir també es valora l'efecte divisa. El gestor creu que pot aportar rendibilitat al fons. Per aquest motiu, es gestiona l'exposició (no la cobertura) en funció de la visió dels analistes sobre el tipus de canvi de la divisa.

El Fons té una rotació molt baixa. Serà motiu de reemborsament un valor ja hagi arribat al seu valor fonamental. De la mateixa manera, si al mercat hi ha una oportunitat millor pel que fa a descompte i potencial, s'incorporarà a la cartera.

És un Fons que estarà permanentment invertit, amb un mínim del 85% del patrimoni en Renda Variable.

Podrà operar en futurs, opcions i en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

Percentatge mínim del 85% del seu patrimoni invertit. 

CLASSE A

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 17/12/1999
V. Liquidatiu
Índex Ref. Dow Jones Global Titans
Divisa EUR
ISIN ES0140634033
Bloomberg GAESMUL SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P ES0140634017 300.000 EUR
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I ES0140634009 1.000.000 € minorista i 1€ institucional
2