GVC Gaesco Emergentfond, FI

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Variable Internacional que inverteix en Països Emergents via Institucions d'Inversió Col·lectiva.

Política d'inversió

L'equip de GVC Gaesco determina l'Asset Allocation, sobreponderant els països que ofereixen les següents característiques: Un creixement superior en base al PIB que denoti una clara projecció ascendent de les seves economies, la creació i expansió de la Classe Mitjana, un consum intern elevat, un fort potencial de revaloració de les seves divises, empreses sanejades i rendibles, evolució de PERs sostenible en el mig termini i Relació Rendibilitat / Risc atractiva.

Un cop s'han consensuat els països més interessants en els què posicionar-se, es seleccionen els fons de gestores internacionals que millor encaixin amb la filosofia de GVC Gaesco:

  • Consistència de l'estil de gestió.
  • Tracking error elevat. Es valora l'alpha que pot generar l'equip gestor a través de l'stock picking i l'asset allocation. No resulten interessants els fons indexats o els que tenen un tracking error baix.
  • Equip gestor del Fons amb llarga trajectòria professional i que hagi treballat conjuntament. D'aquesta manera, la solidesa en la gestió i en la presa de decisions està més assentada.

Aquest Fons mantindrà sempre invertit un percentatge mínim del 85% del seu patrimoni en Renda Variable de territoris Emergents com ara Asia, Europa de l'Est i Llatinoamèrica, utilitzant per a tal propòsit una selecció de Fons internacionals.

Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb finalitat de cobertura i inversió.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 17/12/1999
V. Liquidatiu
Índex Ref. MSCI Emerging Markets Free Index
Divisa EUR
ISIN ES0140628035
Bloomberg GAESEME SM
Liquiditat Diària
COD