GVC Gaesco T.F.T., FI

Descripció

Fons de Renda Variable que inverteix en tres sectors: Tecnològic, Farmacèutic, Telecomunicacions. Els tres són sectors amb molt potencial a llarg termini.

Política d'inversió

El sector tecnològic és un sector clarament de "creixement". Els altres dos tenen un biaix més de "valor" i les taxes de creixement són més moderades. No obstant això, generen molta caixa i paguen elevats dividends, el que estabilitza el retorn. Fons inverteix en una selecció de 70 a 80 títols.

El sector tecnològic és el més ponderat, seguit pel de farma i el de telecomunicacions. La mínima inversió per sector és del 20%.

Tenint en compte la conjuntura actual del mercat, el Fons manté una inversió constant en futurs comprats del Nasdaq. Aquests derivats no tenen com a objectiu l'especulació sinó l’increment de l'exposició al mercat. Es mantindran en el Fons fins que els mercats no tornin a valorar-se al preu que GVC Gaesco estima.

  • Al sector de Telecoms no només s'inclouen empreses de telefonia; també hi ha empreses productores i comercialitzadores de cable, pree exemple, donat el creixement que estan experimentant aquests darrers mesos. Ej: Kabel Deutschland.
  • El sector Farma el componen, a part de les clàssiques farmacèutiques, empreses de biotech. Es tracta del “Concepte Salut".
  • El sector Tecnològic també és molt ampli.

En el moment d'invertir també es valora l'efecte divisa. El gestor creu que pot aportar rendibilitat al fons. Per aquest motiu, es gestiona l'exposició (no la cobertura) en funció de la visió dels analistes sobre el tipus de canvi de la divisa. Actualment, el Fons té una exposició a no euro del 62% (al voltant de 2/3 parts).

El Fons té una rotació molt baixa. Serà motiu de reemborsament un valor ja hagi arribat al seu valor fonamental. De la mateixa manera, si al mercat hi ha una oportunitat millor pel que fa a descompte i potencial, s'incorporarà a la cartera.

Podrà operar en futurs, opcions i en instruments financers derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

Percentatge mínim del 85% del seu patrimoni invertit.

 

Detalls

L'Índex de Referència és la mitjana simple dels tres índexs sectorials de la família DJ Stoxx: DJ Europe STOXX Telecommunications, DJ Europe STOXX Pharmaceutical i DJ Europe STOXX Technology. Malgrat ser un Benchmark europeu, les inversions es realitzen a tot el món. La ponderació de cadascun dels tres sectors pot fluctuar entre un mínim del 20% i un màxim del 45%.

(*) Modificació política d'inversió 01/04/1999.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària CECABANK
D. Llançament 12/12/1997 (*)
V. Liquidatiu
Índex Ref. Mitjana simple de DJ Europe STOXX Telecommunications, DJ Europe STOXX Pharmaceutical y DJ Europe STOXX Technology
Divisa EUR
ISIN ES0138984036
Bloomberg FONVAL2 SM
Liquiditat Diària
COD