Bona-Renda, FI

Descripció

Fons de Renda Variable Mixta Internacional.

Política d'inversió

La inversió en valors de Renda Variable serà com a màxim del 75% del patrimoni del Fons, emesos per empreses de qualsevol mida de països pertanyents a l'OCDE.

L'exposició a la Renda Fixa serà com a mínim del 25%, en emissors/emissions que tinguin com a mínim una qualificació creditícia mitjana (rating BBB-), podent invertir fins a un màxim del 10% en emissions/emissors de baixa qualitat creditícia o sense qualitat creditícia definida.

La durada mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa serà inferior a 7 anys.

Podrà invertir en instruments derivats negociats en Mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Mixta Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP Paribas, S.A
D. Llançament 31/05/1996
V. Liquidatiu
Índex Ref. MSCI world (60%) + Euribor 12m (40%)
Divisa EUR
ISIN ES0115091037
Bloomberg BONARND SM
Liquiditat Diària
COD