GVC Gaesco Small Caps, FI

Descripció

Fons d'Inversió que inverteix en Renda Variable de la zona euro, en empreses de mida mitjana i petita, amb una capitalització borsària inferior a 2.000 milions d'euros en el moment de l'adquisició.

Política d'inversió

La clau de l'èxit d’aquest Fons rau en la selecció d'empreses de la Zona Euro que reuneixen una sèrie de condicions. Principalment, se'ls exigeix que tinguin un model de negoci sòlid i diferencial (en alguns casos, fins i tot mantenen una alta quota de mercat a nivell internacional), que disposin d'una situació accionarial estable i que estiguin en una posició de mantenir un creixement rendible i sostenible en el temps. En segon lloc, es procedeix a la valoració fonamental de les empreses seleccionades, invertint en aquelles que mantinguin un descompte superior. L'objectiu a nivell global del Fons es centra en maximitzar el descompte fonamental de la cartera. Es monitoritza aquest descompte de forma contínua.

Moltes de les empreses en les quals el Fons inverteix són susceptibles de ser “opades” a un preu molt superior del que cotitzen actualment.

La ponderació, tant a nivell geogràfic com sectorial, ve donada per l'stock picking. Per tant, l'enfocament és bottom up. És important conèixer la liquiditat de les empreses que componen el Fons, motiu pel qual es realitza periòdicament un test de liquiditat.

Es tracta d'un Fons que estarà permanentment invertit, amb un mínim del 85% del seu patrimoni en Renda Variable.

Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

(*) Modificació de la política d'inversió 01/04/1999.

(**) A partir del 5 de febrer de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity Fund (Màster) gestionats ambdós per GVC Gaesco Gestión SGIIC.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Euro
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament 10/05/1995 (*)
V. Liquidatiu
Índex Ref. MSCI EMU Small Caps
Divisa EUR
ISIN ES0113319034
Bloomberg GAESMAL SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco Small Caps P ES0113319000 300.000 EUR
GVC Gaesco Small Caps I ES0113319018 1.000.000 € minorista i 1 € institucional
2