GVC Gaesco Gestió

GVC Gaesco Gestió compta amb una extensa gamma de Fons d’Inversió i SICAVs, alguns d’ells guardonats per la seva trajectòria i resultats per prestigioses institucions nacionals i internacionals.

Avís Legal: Es troba a disposició dels usuaris d la Web un informe complet per a cada Fons d'Inversió en el que podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d'inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscs associats a la inversió en IIC, .... La informació continguda a la Web no constitueix ni una oferta de productos i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni de cap altra classe i el seu contingut no ha de servir al usuari per prendre decisions o realitzar inversions. No pretén induir al usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garantitzen en cap cas els resultats futurs.